Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi získala v loňském roce peníze na rekonstrukci centrální sterilizace díky projektu Integrovaného regionálního operačního programu.

Vzhledem k tomu, že na centrální sterilizaci závisí celá nemocnice, nemohl být provoz na tomto oddělení po dobu stavebních úprav přerušen. Oddělení sterilizace bylo dočasně přesunuto na několik měsíců do opuštěné budovy původní nemocniční kuchyně. Prostory budovy bývalé kuchyně byly upraveny tak, aby byly splněny hygienické požadavky na dočasný provoz náhradní sterilizace. Díky tomu mohla být rekonstruovaná centrální sterilizace vhodně upravena s ohledem na novou moderní technologii.

Naší úlohou jako generálního dodavatele bylo dodat vybavení centrální sterilizace. Mezi přístroji, které byly pořízeny z fondů EU, byly mimo jiné dva naše parní sterilizátory o objemu 600 litrů, plazmový sterilizátor, dva mycí a dezinfekční automaty o kapacitě 15 sít, ultrazvuková čistička nástrojů nebo úpravna vody. Pořízené technologie byly připojeny k informačnímu systému dokumentace procesů na oddělení centrální sterilizace. Toto oddělení nemocnice zajišťuje nejen přípravu instrumentária pro operační sály, ale také veškerá ostatní oddělení nemocnice a soukromé zdravotnické i nezdravotnické subjekty ve spádové oblasti nemocnice. Po provedení operačního výkonu jsou nástroje zpět transportovány na centrální sterilizaci, kde probíhá jejich dekontaminace a umytí v dezinfekčních automatech. Následně je vše vysterilizováno především v parních sterilizátorech, kde denně probíhá přibližně 25 sterilizačních cyklů, což je cca 85 kontejnerů s operačními nástroji. Celkové náklady na pořízení nových přístrojů pro centrální sterilizaci byly 29 milionů korun.

Historie nemocnice sahá až do roku 1896, kdy byl otevřen první chirurgický a infekční pavilon. V roce 1993 přijala nemocnice jméno středověkého lékaře Mikoláše Klaudiána. O tři roky později dochází k územnímu sjednocení areálu nemocnice a je zahájena rozhodující stavba lůžkové části chirurgie. Od ledna roku 2003 spadá nemocnice pod Středočeský kraj, který je jejím zřizovatelem.

V současné době se nemocnice prezentuje častými odbornými úspěchy. Posledním z nich je například uvedení do provozu jedinečného a prvního trenažéru osobního vozu Škoda Auto v nemocničním zařízení. Ten slouží od února letošního roku k praktickému cvičení nastupování pacientů po operacích kyčle či kolene a lidí s omezenou pohyblivostí. Hlavním záměrem bylo zajistit rychlejší adaptaci pacientů na běžný život a zjednodušit jim každodenní aktivity spojené s používáním automobilu. Trenažér je v České republice unikátem. Inspirací byla zkušenost z USA.

 

18. 03. 2024