Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Systém managementu kvality

TÜV TÜVV oblasti managementu kvality jsme navázali na bohatou historii firmy. V roce 1998 byl zaveden a úspěšně certifikován systém managementu kvality podle EN ISO 9001:1994 a EN 46001. Jeho další rozvoj zajistil BMT a.s. jako prvnímu výrobci v České republice splnění požadavků směrnice EU pro zdravotnické prostředky č. 93/42/EEC již v roce 2000. V roce 2004 proběhla recertifikace podle norem EN ISO 9001:2000 a EN ISO 13485:2003. V roce 2018 je provedena certifikace systémů managementu kvality dle nových norem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 13485:2016.V roce 1998 byl v podniku zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle norem EN ISO 9001:1994 a EN 46001a v roce 2004 proběhla recertifikace podle norem EN ISO 9001:2000 a EN ISO 13485:2003. V roce 2018 je provedena certifikace systémů managementu jakosti dle nových norem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 13485:2016.

Vysokou odbornou úrovní našich zaměstnanců, kvalitním technickým zázemím a funkčním systémem kvality zajišťujeme trvalý růst hodnoty našich výrobků i služeb. Vzhledem k neustálému zvyšování požadavků a potřeb zákazníků, zaměstnanců a měnícím se podmínkám ve společnosti je našim prvořadým cílem zavádět a uplatňovat ve všech oblastech managementu společnosti požadavky všech aktuálních předpisů a norem.

Stěžejní částí našich výrobků je tlaková nádoba. Proto byl vedle řady získaných národních certifikátů (Švýcarsko, Itálie, Polsko...) v roce 2001 certifikován proces výroby tlakových nádob také pro USA podle ASME-Code. V roce 2002 byl certifikován proces výroby tlakových zařízení podle směrnice EU č. 97/23/EC a v roce 2017 aktualizován podle požadavků nové Evropské směrnice 2014/68/EU. Naše společnost má taktéž certifikovaný proces výroby tlakových nádob a parních kotlů (vyvíječů páry) podle AQSIQ pro export do Číny.

Všechny naše výrobky prochází 100% výstupní kontrolou a provádíme namátkovou mezioperační kontrolu. V podniku uplatňujeme mezi jednotlivými středisky a operacemi princip zákazník-dodavatel, tj. včetně samokontrol. Vzniklé neshody řešíme v co možná nejkratších termínech a přijímáním vhodných opatření se je snažíme eliminovat. Vůči našim zákazníkům jsme otevření a vstřícní.

pdf.gif Příručka jakosti (PDF)
pdf.gif Politika kvality (PDF)
pdf.gif Procesní schéma (PDF)