Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Údržba

Pravidelná údržba přístrojů

Základní charakteristika

  • úkony údržby
  • kontrola bezpečnostních systémů a funkce přístroje
  • ověřená měřidla
  • předání po údržbě

Především na údržbu sterilizátorů jsou kladeny přísnější požadavky, protože jejich technický stav přímo ovlivňuje bezpečnost sterilizace. Údržbu je nutné provádět v časových intervalech stanovených výrobcem. Včasnou a kvalifikovanou údržbou prodloužíte životnost Vašeho přístroje a předejdete zbytečným poruchám s následnými zpravidla nákladnějšími opravami. Při údržbě Váš přístroj celkově prohlédneme, vyměníme potřebné díly a provozní náplně, co je potřeba seřídíme či promažeme. Součástí údržby je souhrn přezkoušení, které prokáží, že provoz přístroje je bezpečný. Při kontrolách samozřejmě používáme ověřená měřidla. Z provedené údržby a kontroly obdržíte dokumentovatelný písemný záznam.


Úvodem

Váš přístroj, jako každé technické zařízení, vyžaduje pravidelnou péči a udržování. Údržbu doporučujeme provádět v intervalech uvedených v návodu k použití. Odbornou údržbu Vám zajistíme našimi kvalifikovanými servisními techniky.

Základní technické údaje

Údržbou se rozumí provedení plánovaných úkonů k zajištění bezpečného a bezporuchového provozu přístroje do termínu další plánované údržby. Každý přístroj po určitém období nebo počtu provozních cyklů vyžaduje specifickou údržbu.